7. VEO PEIRü RüPEIO

1.    Peirü rüpeio Khrista, Vewo sü, 
    Teithe tsü nou Puh ye sü sholo;
    Puh zhih veisü E paosho bulai,
    Phateile busasü.

    Khoras 
        Veo peirü sü Puhye rüpeio,
        Raki buh hi lounou sou sholo;
        Peirü Puhye rüpeio, Mapaoye sü sholo.

2.    Showe, showe Rakivamai-a,
    Veo puh hisü lounou soushowe;
    Deiphao mai hrülai Puhye sholo,
    Veomai pei Veowo sü.

3.    Puh nou veiloure mahmo jünou,
    Puh rako nou Eye khopeilai,
    Mapao zhih nou Eh nou veiloulai,
    Veo peirüsü rüpeio.