4. NE DAIZHOU DUE!

1.    A Mapao-wo Nevei khouko  dushoyu,
    Paosha louhoe, choyuma sülouhoe, 
    Nenou souyu basha khesü ngaolou-a,
    Basha khenou Nevei dusho pongaoe.

    Khoras 
        Arako nou Neye lou soushowe,
        Ne daizhou due, Ne daizhou due. (Repeat)

2.    Vaokou süübe hrohi tahoyu phaki,
    Raohou khenou lou souyu E nou choue,
    Deichi vanou E nou zhukouyu phaki,
    Reitou hi teikhai hüphiphi vewe.

3.    Amahmo kou pokou peiloure donou,
    Nah poutou sü deiphaova seivepeie;
    Sasho-a nou kros vanou Amah pfüpeie,
    Athao sou-a Amah donou thaipeie.

4.    Teihao vanou Mapao nou dakhai veki,
    Puhye kho-a bumai sü saloulai,
    Süthaisü Apei pfünakou khurülai,
    “Ne daizhou due!” tea E nou paosholai.