27. MAPAOYE KUBULO

1.    Mapao ko-a bulo, Puhye phü bulo,
    Teisa Puh hi bulo, Puh chipao zülo;
    Khrista mai sa soulo, vea laimai sou kha-o;
    Tobai sümo-a nou, Puh ha sü phoulo.

2.    Mapao ko-a bulo, teile haloure,
    Mai ngaomo buh hinou, Jisu sa kulo;
    Ne Jisu zhu louzü, ne Puh büloulai,
    Mainou nezhai ngaoshu, Puh zhai büa ngaolai.

3.    Mapao ko-a bulo, Puh pa ne kholo,
    Ne hata souyuma, Puh hinou taso;
    Ne vei-a shi-a Puh thaifü vuzülo,
    Jisuye zhulou nou Puh chisü zülo.

4.    Mapao ko-a bulo, Puh hinou solo,
    Nele, netsü teitei Puh kharo soulo;
    Puh Rako Mashi  nou, ne süthai peilai.
    Ne pa rakihi khe, Puh kuva soulai.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.