14. DEIPHAO HI HRüYU MAI

1.    Deiphao hi hrüyu maihrülai, 
    Pai veishoa Mapao lou sousho;
    Puh vahsoulo, Puh ko paolo, 
    Sasho-a Puh hi tavelo.

2.    Mapao hai checheyu Ramaie,
    Puh nou etao hrülai soupeie;
    Eh puh zhaotue, Puh nou vaipeie,
    Sasho-a Puh hi tavelo.

3.    Sashoa loulo Puh kikhu hi,
    Puh vebuh hi takou ngheilo;
    Puh zhih hai teisa paosholo,
    Vah süna sü etao souzüe.

4.    Jihovah veishoyu Mapaoe,
    Puh vei leshi teisa kheihaoe;
    Puh chipao veishi cheche khaoe,
    Teisa khai koute halaimoe.